Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Cesta po muzeích v Linci

Cesta po muzeích v Linci

Krátké zimní dny jsou dobrým d?vodem k návšt?vám muzeí. V Linci m?žete absolvovat i celodenní výpravu po muzeích.

N?co jako jídelní lístek pro duši. P?edkrmem je Zámecké muzeum. Od moderního jižního k?ídla budovy se m?žete kochat pohledem na st?echy Lince.


Pak se vydáte do Univerzálního muzea Horního Rakouska: historické a technické lah?dky a k tomu rozsáhlá p?írodov?dná sbírka. Dalším chodem je budoucnost. Ars Electronica Center je zam??eno na moderní technologie a jejich vliv na spole?nost. Sou?asné a moderní um?ní se podává jako hlavní chod v Muzeu um?ní Lentos, v?etn? klasik? jako Klimt, Schiele a Kokoschka. A jako dezert t?eba krátká zastávka v M?stském muzeu Nordico? Nebo v Zemské galerii, kde jsou mj. umíst?ny kresby Alfreda Kubina? Zimní dny jsou opravdu krátké. I v muzeu.

Související doporu?ení:

Linz

Muzeum umení Lentos

Umělecké muzeum Lentos v Linci patří se svými mezinárodními sbírkami k nejdůležitějším muzeím moderního umění v Rakousku. Ve večerních ...

více k tomu
Linz

Zemská Galerie Linz

TIP: Namísto 1 hned 2 vstupenky - navštivte Zámecké muzeum a Zemskou galerii s jednou vstupen-kou platící pro dvě osoby. Během měnících se ...

více k tomu
Linz

Mestské muzeum Nordico

Městské muzeum Nordico v Linci - místo identity a konfrontace s historií města pro obyvatele Lince! Od svého založení v roce 1963 je muzeum ...

více k tomu
Linz

Ars Electronica Center

Nové Centrum Ars Electronica je jedinečné. Muzeum překvapuje svou architekturou i kulturní nabídkou. Celé Ars Electronica Center je místem, ...

více k tomu