Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuvěřitelně aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, poptávka) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

/ Tiráž

Tiráž

Informace v souladu s § 5 zákona o E-Commerce
Zveřejnění v souladu se Zákonem o médiích, Rakousko (Mediengesetz) § 25 

Majitel média a vydavatel

Oberösterreich Tourismus GmbH

Reditel: Mag. Andreas Winkelhofer
Podílnictví: Oberösterreich Tourismus (100%)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at
UID-Nr.: ATU39831107
Číslo v Obchodním rejstříku: 138666x; Rejstříkový soud: Zemský soud Linec
Zájmová skupina: Hospodářská komora Horní Rakousko
Živnostenské nebo profesní právní předpisy: Živnostenský řád (www.ris.bka.gv.at)

Předmět podnikání

Zajišťování zájmů cestovního ruchu – zejména péče, řízení a rozvoj systému ochranných známek v oblasti cestovního ruchu v Horním Rakousku, vyhodnocování potenciálu značek, rozvoj zemské strategie cílových trhů, příprava a realizace příslušné komunikace, propagace a zastřešující strategie, produkty a služby. Dále zajišťování úkolů v oblasti rozvoje destinací, lokalit a cestovního ruchu, jakož i průzkum trhu a podpora organizací cestovního ruchu v oblasti personální, zadávání veřejných zakázek, informačních a komunikačních technologií a dotací, jakož i národní a mezinárodní koordinace zájmů hornorakouského cestovního ruchu a volnočasové ekonomiky s jinými institucemi a hospodářskými odvětvími.

 

Základní zaměření

Shora uvedené webové stránky jsou nezávislým informačním a prezentačním médiem s rezervačními nástroji pro podporu a pomoc výše popsaným polím činnosti.

 

Ztvárnění obsahu

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at

 

Grafika a design

OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7, 4040 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

 

Technická odpovědnost

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

 

Ochrana dat

Společnost deklaruje soulad s ustanoveními rakouského Zákona o ochraně dat (DSG 2000). Zejména budou data používána výhradně v rámci zakázek (§ 11 DSG) a budou učiněna opatření k zajištění bezpečnosti dat tak, že bude zajištěno, že data budou náležitě používána a nebudou zpřístupněna neoprávněným osobám (§ 14 DSG). Zadavatel, poskytovatel služeb a jejich pracovníci jsou zavázáni mlčenlivostí a k zachovávání v tajnosti dat poskytnutých uživatelem, pokud nenastane některý právně přípustný důvod pro předání nebo zveřejnění svěřených nebo zpřístupněných dat (§ 15 DSG).

 

Ručení

Přes nejvyšší pečlivost při výběru a prezentaci těchto stránek nevzniká nárok na správnost a úplnost; odpovědnost za správnost obsahu je výslovně vyloučena. Za obsahy veškerých odkazů, které vedou k jiným stránkám než www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.vyletyrakousko.cz než k nebude přebrána žádná odpovědnost. Za informace, které jsou na těchto stránkách obsaženy nese odpovědnost příslušný poskytovatel služeb.

 

Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem přístupovém zařízení (počítač, chytrý telefon, apod.) a umožňují analýzu využívání webové stránky. Podporují uživatelsky příjemné užívání webových stránek a tedy i samotné uživatele (např. ukládání přihlašovacích dat) a slouží k zaznamenávání statistických dat využití webových stránek a k analýze za účelem zlepšení nabídky. Používání cookies můžete ovlivnit tak, že provedete odpovídající konfiguraci vašeho internetového prohlížeče; prohlížeče mají zpravidla volitelné možnosti, kterými můžete ukládání cookies omezit, nebo zcela zakázat. Kromě toho můžete uložené cookies kdykoliv vymazat. Je třeba připomenout, že tím může být omezeno využívání webových stránek. On-line reklamní cookies firem lze často spravovat přes webovou stránku USA www.aboutads.info nebo webovou stránku EU www.youronlinechoices.com.

 

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv.. „cookies“, tedy textové soubory, které budou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace o vašem využívání této webové stránky generované prostřednictvím cookie (včetně Vaší IP-Adresy) budou přenášeny na Google-Server v USA a tam uloženy. Google využije těchto informací k vyhodnocení Vašeho využívání této webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dlších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Oberösterreich Tourismus používá tato data výhradně k optimalizaci své webové stránky a pro průzkum trhu. Google bude tyto informace popřípadě poskytovat třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno, anebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data na zakázku pro Google.

Google nebude v žádném případě Vaši IP Adresu uvádět ve spojení s jinými daty Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; poukazujeme ale na to, že eventuelně nebudete moci v tom případě funkcí této webové stránky využívat v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním o Vás Googlem sesbíraných dat způsobem výše popsaným a k výše uvedeným účelům. Další informace o Google Analytics naleznete v intenetu nebo na www.google.com/analytics.

Tyto webové stránky využívají služby Google Analytics, poskytované firmou Google Inc. („Google“) sloužící k potřebám analyzování webu. Google Analytics používá tzv.. „Cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožní sledování Vašich návštěv na těchto webových stránkách. Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím Cookies (včetně Vaší IP adresy) budou dále přeneseny a následně uloženy na serveru firmy Google v USA. Google tyto údaje použije k vyhodnocení Vašeho využívání těchto stránek za účelem sestavení zprávy pro provozovatele webových stránek o aktivitách na nich probíhajících a za účelem poskytnutích dalších služeb souvisejících s použitím internetu a webových stránek. Oberösterreich Tourismus používá tato data pouze k optimalizaci svých webových stránek a k výzkumu trhu. Google může tyto údaje předat dál, je-li to nařízeno zákonem nebo pokud jejich zpracováním pověřil třetí osobu. Další informace o Google Analytics najdete na internetu nebo na adrese www.google.com/analytics.

Oberösterreich Tourismus přikládá ochraně osobních dat velký význam. Z tohoto důvodu používáme funkci „_anonymizeIp()“, díky níž jsou IP adresy zpracovávány výhradně ve zkrácené formě, což vylučuje možnost přímé identifikace uživatele. Proti sběru a ukládaní dat můžete kdykoli vznést námitku. Dále je možné sledování dat plně pozastavit – stisknutím tlačítka „deaktivovat.“ Aby jste sledování dat zamezili dlouhodobě, musí Váš prohlížeč akceptovat Cookies. Alternativně zastavíte sběr dat instalací doplňku pro prohlížeč Google, který najdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deaktivovat Google Analytics

Aktivovat Google Analytics

 

 

 

Odkazy na sociální média

Na těchto stránkách jsou umístěny externí odkazy na sociální sítě Facebook, Google Plus a Twitter, rozpoznatelné podle příslušného loga. Webové stránky nepoužívají pluginy těchto sociálních sítí, a proto do nich nejsou odesílána žádná uživatelská data.