Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Železnicí za trpaslíky a zví?aty

Hora Pöstlingberg je nejoblíben?jším výletním vrchem obyvatel Lince. Práv? d?ti, které milují sk?ítky v ?ervených ?epi?kách a které jsou p?íznivci pohádek, se za?átku sezóny nemohou do?kat, nebo?:


v jedné z nejstarších v?ží opevn?ní roztá?í svá kola jeskynní železnice, kterou obývají ?etní malí tovaryši. B?hem p?kných letních dn? se nabízí možnost dlouhých procházek, po kterých se m?žete posilnit v zahrádce restaurace "Kirchenwirt". Jízda železnicí Pöstlingbergbahn, která je nejstrm?jší adhezní železnicí Evropy, na vrchol kopce a následn? zp?t do údolí je zážitek sám o sob?. P?edevším ale p?i zpáte?ní cest? se m?že stát, že se d?ti vehementn? dožadují ješt? jedné zastávky. Nad m?stem ?eká na Vaši návšt?vu totiž také zoologická zahrada, v níž žije na 600 r?zných zví?ecích obyvatel.

Související doporu?ení:

Linz

Svet zážitku Pöstlingberg

Návštěva Pöstlingbergu nepotěší jen děti. Po svezení zdejší horskou železnicí je to jen pár kroků k poutní bazilice, na vyhlídkovou plošinu a ...

více k tomu
Linz

Železnice Pöstlingbergbahn

Neodmyslitelnou součástí každé návštěvy Lince je idylická jízda železnicí Pöstlingbergbahn. Přímo z náměstí Hauptplatz Linz Vás moderní ...

více k tomu
Linz

Linecká Zoologická zahrada

Při návštěvě domácí a exotické fauny v linecké Zoologické zahrady můžete obdivovat přes 600 druhů živočichů. Zoologická zahrada leží v ...

více k tomu
Linz

Grottenbahn - Jeskynní železnice

Návštěva dráhy Grottenbahn je vždy znovu a znovu zážitkem. Ponořte se do světa fantazie, pohádek a trpaslíků. Projeďte se Dračím expresem ...

více k tomu