Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Bizarní sv?t z v??ného ledu

Nejkreativn?jším architektem je po?ád ješt? matka p?íroda. Kdo pro to pot?ebuje d?kaz, te? a? dá dohromady pár p?átel se vztahem k p?írod? a vydá se do Ledové jeskyn? na Dachsteinu.


V ní spolup?sobilo hned n?kolik živl?, které vymodelovaly bizarní formy z gigantické vodní masy. Voda tvarovala vápencovou jeskyni dachsteinského masivu nekone?n? dlouho. Zvláštní cirkulace vzduchu v systému chodeb zp?sobila zamrznutí pronikající vlhkosti, z níž se postupn? tvo?il silný ledový kruný?. B?hem vedené prohlídky Ledové jeskyn? na Dachsteinu se p?edstavuje ledový sv?t, který se skví v nejroztodivn?jších barevných odstínech. Tento ohromující zážitek doznívá ješt? cestou zp?t do údolí, a možná p?inese i pot?ebu zastavit se v restauraci Schönbergalm na st?ední zastávce lanové dráhy.

Související doporu?ení:

Obertraun

Lanovka Dachstein Krippenstein-Seilbahn

Lanovka Dachstein Krippenstein-Seilbahn Vás bez velké svalové námahy dopraví nejenom do oblasti horských pastvin Schönbergalm, ...

více k tomu
Obertraun

Svět Dachsteinských jeskyní

Dachsteinská Ledová jeskyně (Rieseneishöhle) v Obertraunu Ledové paláce v Dachsteinu patří k největším divům přírody v Alpách. Návštěvníci ze ...

více k tomu
Obertraun

Zážitková restaurace Schönbergalm

Zážitková restaurace Schönbergalm – jídlo ve zvláštním prostředí ​ Skluzavka, malá lanovka s TV, jizba na salaši – tady najde každý své ...

více k tomu
 

Obertraun am Hallstättersee

BUĎTE SRDEČNĚ VÍTÁNI V OBERTRAUNU! malé obci na úpatí Dachsteinu na břehu Halštatského jezera Obertraun na úpatí Dachsteinu v oblasti ...

více k tomu