Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ M?sto právováre?ník?

M?sto právováre?ník?

Exponovaná poloha na obchodní stezce do ?ech p?isp?la k významnému postavení Freistadtu již v raných dobách.


M?sto Mühlviertelu disponovalo úctyhodným obranným systémem, jehož sou?ásti lze obdivovat dodnes. D?jiny m?sta dokumentují sbírky Zámeckého muzea. M?š?anské domy na nám?stí vyza?ují ješt? dnes sebev?domí svých p?vodních stavitel? a majitel?. Na první pohled na domech ale jedno vid?t není: Jejich majitelé jsou totiž právováre?níky. Freistadt má totiž od st?edov?ku zlist?né právo váre?né. Toto vykonávají majitelé dom? nacházejících se ve starém m?st? od 18. století ve spole?enství. Samotný pivovar stojí od t?ch dob za hradbami m?sta a je ideálním cílem pro zakon?ení návšt?vy Freistadtu - také z gastronomického hlediska. Pivo totiž dává dohromady nejen freistadtské m?š?any, ale také výletníky - u jednoho spole?ného stolu.

Související doporu?ení:

Freistadt

Hlavní námestí Freistadtu

Ve 13. století zřízené Hlavní náměstí středověkého právovárečného města Freistadtu se rozkládá na ploše asi 6.500 metrů čtverečních a ...

více k tomu
Freistadt

Freistadtský pivovar

Víme přesně, odkud pocházejí naše potraviny a servírujeme Vám je čerstvé a citlivě upravené na stůl. Vaříme bez zesilovačů chuti a ...

více k tomu
Freistadt

Zámecké muzeum Mühlviertelu ve Freistadtu

Ponořte se do historie Freistadtu, kterou přibližuje poutavým způsobem Zámecké muzeum Mühlviertelu ve Freistadtu!    ​ ...

více k tomu
Freistadt

Mestský farní kostel – chrám sv. Kateriny

Městský farní kostel je pětilodní bazilikou s nádherně zaklenutým kněžištěm. K dispozici jsou v regálech průvodci ...

více k tomu