Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Kde se Dunaj dvakrát otá?í

Ani sama p?íroda nedosáhne cíle vždy jen p?ímou cestou. Ohromujícím p?íkladem této skute?nosti je dunajský meandr u Schlögenu.


Veletok - sev?ený úbo?ími CHKO "Donauleiten", typickými pro Horní údolí Dunaje - se na tomto míst? vyhýbá žulovému podloží ?eského masivu. Po dvakráte tu m?ní sm?r svého toku a vytvá?í p?itom dva propojené rozložité ostrohy. Tento zázrak p?írody lze nejlépe pozorovat z výšky. A nejlepší výhled skýtá Vyhlídka u Schlögenu, k níž se romanti?tí milovníci p?írody dostanou krátkou procházkou ze Schlögenu. Lod?, jež dvojitou smy?kou proplouvají, odtud vypadají jako malé hra?ky. Sv?tlemodrá stužka veletoku se vine kolem úbo?í, zelenajícími se lesním porostem. Tady je místo, kde se ?lov?k rád zastaví a vychutná si nádheru p?írody.

Související doporu?ení:

Haibach ob der Donau

Dunaj meandr Schlögenský - Div prírody v Horním Rakousku

Pohled na údolí Dunaje působí nesmírně esteticky. Vrcholný projev této scenérie představuje dozajista Schlögenský meandr.   ​ Tu se ...

více k tomu
Hofkirchen im Mühlkreis

Panoramatický výhled ze zríceniny hradu Haichenbach

Kdysi tak význačný hrad na dunajském meandru je poprvé zmiňován roku 1160 (bratři Otto a Wernher z Eichenbachu). Již od roku 1529 však ...

více k tomu
Haibach ob der Donau

Hotel Donauschlinge/Dunajský meandr

V našich přívětivých prostorech restaurace a na terase u Dunaje (vždy pro 250 hostů) se můžete nechat rozmazlovat a ochutnat skvělé ...

více k tomu
Haibach ob der Donau

Hostinec HOAMAT / Domovina

Domovina Vychutnat si jedinečnou atmosféru ​ Vzrostlý les, nesrovnatelně krásný panoramatický výhled a opravdové rakouské pokrmy připravené ...

více k tomu