Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Hudební divadlo Linz (Linec)

Hudební divadlo Linz (Linec)

Opona pro velkou operu! Již samotná vn?jší fasáda p?íjemné pískové barvy slibuje velké emoce. Jakmile se ale v novém Hudebním divadle u parku Volksgarten v Linci (Linz) zvedne opona, p?edstaví se opravdu velká opera.


Vášnivá láska, podlá zrada, zoufalství a smrt - opera odívá celé spektrum lidských cit? v hudbu a zp?v. Linecké Hudební divadlo uvádí známá díla Mozarta, Wagnera a Verdiho a skýtá jevišt?, které si tyto mistrovské skladby zaslouží. Slibnému ve?eru ve spole?nosti um?nímilovného partnera tedy už nic nestojí v cest?. Restaurace Anton pot?ší p?ed hudebním požitkem nejenom chu?ové pohárky, ale i oko - pro jedine?ný výhled na park Volksgarten. Pak už obecenstvo vstoupí do sálu, v n?mž opera sv?j linecký domov sdílí s baletem, muzukálem i lehkou múzou operety.

Související doporu?ení:

Linz

Otevřením zřejmě nejmodernějšího operního domu Evropy, který byl postaven podle plánů známého architekta Terryho Pawsona, začla v Linci 11. ...

více k tomu
Linz

Landstraße

Linecká Landstraße je největší nákupní třídou hornorakouského hlavního města a vede od barokního Hlavního náměstí celým centrem Lince až ...

více k tomu
 

Linec

Linec: město, které proměňuje – život na barevném Dunaji  ​ Město na Dunaji mění samo sebe, obyvatele v jejich rozvoji a návštěvníky ...

více k tomu