Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ O rozhlednách a výškových letech

O rozhlednách a výškových letech

Výhled rozši?uje horizont v každém ohledu. Když stojíte na vyhlídkovém míst? a pohledem se kocháte krajinou, už to dává myšlenkám k?ídla.

 

Zaujmout vyvýšenou polohu je jednodušší, než to ?asto vypadá. Místem s výhledem do dálky uprost?ed m?sta je nap?íklad m?stská v?ž v Enns. Výhled, který byste na tomto míst? ne?ekali. Fascinující - tak jsou výhledy nej?ast?ji komentovány. Na vyhlídkové plošin? "5fingers" na Krippensteinu v Obertraun to platí stoprocentn?. Kde jinde m?žete stát na sklen?né podlaze a hled?t dol? z nadmo?ské výšky 400 metr?? Aby ?lov?k získal rozhled, m?že vystoupit na v?že, nap?íklad na panoramatickou v?ž na Wurbauerkogel nebo na rozhledny Alpenblick a Moldaublick v Böhmerwaldu. Nebo se m?že nechat p?esv?d?it k vyhlídkovému letu. Na historických hradbách a nad st?echami Freistadtu.

Související doporu?ení:

Enns

Mestská vež

Po předání farních práv (1553) z kostela Sv. Lorence na tehdy prázdný minoritský kostel začala obyvatelům chybět zvonice. V souladu s ideálem ...

více k tomu
Freistadt

Höhenflug - Erlebnisparcours (Výškový let - zážitkový park) v historickém centru Freistadt

derHoehenflug… … zprostředkovává zážitky s vysokými a nízkými lanovými prvky pro skupiny i jednotlivce. A rámec k tomuto mimořádnému ...

více k tomu
Obertraun

Vyhlídka "5fingers"

Dachstein – se svými 45-ti km je opravdovým rájem pro horskou turistiku. Ve svìtì pìší turistiky, který se rozprostírá od údolí Koppental až ...

více k tomu
Rosenau am Hengstpaß

Národní park Panoramatická věž Wurbauerkogel

Z 21 m vysoké věže se otevírá krásný panoramatický výhled na horské vrcholy windischgarstenského údolí. Výstava "Faszination Fels" v ...

více k tomu
Vorderstoder

Stoderer vize

Platforma pro milovníky názorů, Stoderer vizi, a nabízí nádherný panoramatický výhled na přírodu a okolní hory Pyhrn-Priel. Stezka přes 4,2 ...

více k tomu
Ulrichsberg

Rozhledna Moldaublick

Pohádkový výhled … Rozhledna na malém návrší na kopci Sulzberg (1041 m) nabízí krásný výhled na Lipenskou přehradu (Česká republika) - jednu ...

více k tomu