Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Spole?ná cesta k v?tší spokojenosti

Spole?ná cesta k v?tší spokojenosti

Johannesweg je nejmladší poutní cestou v Horním Rakousku. Cesta se skládá ze t?í etap a v podstat? opisuje okruh regionem Mühlviertel: Pierbach, Schönau, St. Leonhard bei Freistadt, Weitersfelden a Unterweißenbach a zp?t do výchozího místa.

Následující fotogalerii si můžete prohlížet pomocí tlačítek s šipkami (vlevo, vpravo).

Dvanáct zastávek po cest? otvírá pohled na témata, která nás mají dovést k v?tší spokojenosti: Humor, trp?livost, odvaha, velkorysost, tolerance, vst?ícnost, umírn?nost a další. Johannesweg poskytuje p?íležitost, vydat se p?šky na cestu za t?mito tradi?ními hodnotami naší spole?nosti, které se v hektické dob? z našich život? zdánliv? vytrácejí. Putování, které uvolní mysl novým myšlenkám.

Související doporu?ení:

Unterweißenbach

Janská cesta

25h

2010m

84 km

Obtížnost:
k túře
Unterweißenbach

Pferdereich Mühlviertler Alm (Království koní Mühlviertler Alm)

Zhruba 700 kilometrů značených jezdeckých stezek a 50 příjemných ubytoven pro jezdce i stání pro koně v oblasti zvané Pferdereich ...

více k tomu
 

Bad Zell

Vítejte v Bad Zellu, malém, leč pěkném lázeňském městečku!  Pocítit sílu zvláštního místa Uprostřed Přírodního parku ...

více k tomu