Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Od lnu k tkanin? a ln?ný olej k tomu

Tkalcovství má v Mühlviertelu dlouhou tradici. Centrem textilní kultury Mühlviertelu je Haslach.


Živým sv?dkem této historie je zdejší Webereimuseum (Muzeum tkalcovství). Jak se len zpracovává? Jak se d?íve pracovalo na ru?ních tkalcovských stavech a jak pokra?oval vývoj tkalcovství? T?mto otázkám je muzeum v?nováno. Vedlejším produktem textilního odv?tví, který je nezbytnou sou?ástí mühlviertelské kuchyn?, je ln?ný olej. Už více než 600 let se vyrábí v Mühlviertler Ölmühle (Mühlviertelská lisovna oleje) v Haslachu. Ideální p?íležitostí k poznávání historie textilnictví a zárove? k nákup?m vkuských výrobk? z vlny, lnu apod. je každoro?ní tkalcovský trh v Haslachu. Tip pro labužníky p?ed návratem: Ochutnávka slaniny v Speckwerkstatt Haudum v Helfenbergu. Tyto slaninové stránky získaly ocen?ní!

Související doporu?ení:

Haslach an der Mühl

Mühlviertler Ölmühle (Mühlviertelská lisovna oleje)

LněnýLněný olej, tekuté zlato z Mühlviertelu Už více než 600 let se vyrábí ve staré lisovně v Haslachu vzácný lněný olej. Získává se ...

více k tomu
Haslach an der Mühl

Weaving mill museum

Webereimuseum (Muzeum tkalcovství) v Haslachu má dlouhou tradici. Ve zdejším centru textilnictví se nyní představuje v nové podobě. Kromě ...

více k tomu
Helfenberg

Speckwerkstatt Haudum

O slanině z Helfenbergu se mluví všude! Ve výrobně slaniny Petera Hauduma vznikají kromě nejjemnější karé slaniny, lákavého bůčku a jiného ...

více k tomu