Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Linec, vroucí centrum pouli?ního um?ní

Linec, vroucí centrum pouli?ního um?ní

Do m?sta p?ijeli komedianti! Co bylo d?íve varováním p?ed uvoln?nými mravy pouli?ních komediant?, dnes už nikoho ned?sí. A už v?bec ne, když se v Linci chystají na Pflasterspektakel, festival pouli?ního um?ní.


Každý rok uprost?ed ?ervence se v historickém centru Lince po?ádá prodloužený intenzivní víkend v?novaný pouli?nímu um?ní. Vzduchem létají kuželky a žonglérské mí?ky, které bezpe?n? p?istávají v rukou jejich p?vodc?. D?tské o?i se rozzá?í p?i neuv??itelných tricích kouzelník?. Nejeden p?ihlížející se sám stává hercem. To když si um?lec cílen? vybere pro sv?j výstup "asistenta". Do uší proniká hudba z celého sv?ta. A když se za?ne stmívat, kreslí pochodn? polyka?? ohn? mihotající se stíny na historických fasádách dom?.

Související doporu?ení:

Linz

Ars Electronica Center

Nové Centrum Ars Electronica je jedinečné. Muzeum překvapuje svou architekturou i kulturní nabídkou. Celé Ars Electronica Center je místem, ...

více k tomu
Linz

City Express

Se City Expresem můžete vidět a zažít ty nejkrásnější pamětihodnosti Lince. V našich komfortně vybavených vagónech vláčku Linz City ...

více k tomu
 

Linec

Linec: město, které proměňuje – život na barevném Dunaji  ​ Město na Dunaji mění samo sebe, obyvatele v jejich rozvoji a návštěvníky ...

více k tomu