Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Odcestovat do Karibiku na jeden den

Odcestovat do Karibiku na jeden den

Palmy, pláž z nejjemn?jšího písku a laguna mihotající se v azurové mod?i. Tento malý ráj leží uprost?ed hornorakouského Innviertelu.

 


Karibská laguna napln?ná slanou vodou v lázních Therme Geinberg zve na neodolatelnou cestu. Karibik plný kouzelné atmosféry tak?ka p?ímo p?ed prahem našich obydlí - to je šance podniknout jednodenní exotický výlet, který má v naší mysli daleko v?tší dopad, než je sama skute?ná realita. Partnera nebo partnerku pozvání na jeden den do Karibiku pravd?podobn? p?ekvapí. Jakmile ale k?ži polaskají teplé slune?ní paprsky, chodidla pošimrá písek a slaná voda poskytne osv?živou koupel, zmizí veškeré pochybnosti, které se ke Karibiku v hornorakouském regionu Innviertel kdy vázaly.

Související doporu?ení:

Geinberg

SPA Resort Therme Geinberg

Therme Geinberg Zase jednou vypnout, jenom tak snít a utéci všednímu dni… mhhh, prostě nádhera. Užívejte si blahodárných hodin a vyberte si ...

více k tomu
Geinberg

Restaurace & event-bar „Aquarium“

Restaurace pro zvláštní příležitost!   Naše sezónní pokrmy se perfektně snoubí se špičkovými víny z našeho vinného sklípku a ...

více k tomu