Herr in Sportkleidung mit Rucksack steht auf einem Felsen mitten in der Bergwelt der Pyhrn-Priel Region in Oberösterreich. Im Hintergrund schroffe Berge und ein bewölkter Himmel.

Neuvěřitelně aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, poptávka) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Static Map

Donauradweg Südufer: E2-S Schlögen-Linz

Zvláštní vlastnosti
možnost ubytování
možnost zajistit stravu

Informace o túře a trase

 • Výchozí místo: 4083 Haibach ob der Donau
 • Výchozí bod: Schlögen
 • Cílové místo: 4040 Linz
 • Cílový bod: Linecké Hlavní náměstí
Délka trvání: 2h 43m
Délka: 41,3 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 296m
Výškové metry (sestupně): 314m
Nejnižší bod: 256m
Nejvyšší bod: 471m

Obtížnost:

střední

Panoráma:

skvělé panorama

Povrch cesty:

 • Asfalt

Výhodné roční období:

 • jaro
 • léto
 • podzim
Loďaři & katedrála – kultura na okraji stezky! 


Začněte tuto jednodenní etapu malou turistickou procházkou – ta Vás zavede k vyhlídce "Schlögener Blick", 30 minut nad vesničkou Schlögen. Odtud získáte grandiózní přehled a na kole poznáváte zblízka zalesněné svahy říčního meandru, CHKO „Donauleiten“.    
 
Již za chvíli Vás v malé obci Aschach očekává pozoruhodné jádro sídliště s prastarými měšťanskými domy, jejichž fasády a nádvoříčka pocházejí z doby gotiky, renesance a baroka. V moderně zařízeném „Loďařském muzeu“ se dozvíte zajímavosti a kuriozity o starém řemesle stavění lodí. Starý farní kostel uchovává „Dunajský kříž“, který má mít léčivé účinky. 
 
Z Aschachu to do Eferdingu není daleko. Historie malého města trochu stranou Dunajské cyklostezky sahá až do římské antiky a náměstí patří k nejkrásnějším v Horním Rakousku, neboť měšťanské domy se tu dochovaly ještě ve středověké podobě. Kvůli svým rozměrů se zdejší farní kostel nazývá „Eferdingská katedrála“. Jeho návštěva se vyplatí stejně jako prohlídka zámku Starhemberg s vlastním muzeem a expozicí.
 
Ještě větší kulturní nabídka na Vás čeká v cisterciáckém klášteře Wilhering (zal. 1146) s obrazovou galerií a klášterním muzeem. Hned v návaznosti na Vaši kratičkou návštěvu Vás přívoz zaveze na severní břeh a odtud si už můžete vychutnat jízdu posledních metrů cyklostezky vedoucí přímo do Lince.
 
Popis tras:
Výchozím bodem je Schlögen a dál pokračujete pořád po jižním břehu divoce romantickým údolím Dunaje (Natura 2000), které sahá přibližně až do Aschachu. Po asi 10 km, kousek za přívozem Kobling-Obermühl, se cesta rozdvojuje a Vy se vydáte doleva. Z dálky již lze obdivovat zámek Neuhaus, tyčící se na protilehlém břehu nad Dunajem.  
 
Po určité chvíli projedete Aschachem, který je znám svými barokními domy, kde si můžete dopřát přestávku. K prohlídce zve historické jádro, starý farní kostel a rybářské a loďařské muzeum. Po dálkové cyklotrase projedete Eferdingskou pánví, známou jako význačný region pěstování ovoce a zeleniny, a následně se dostanete do Wilheringu. Tady svahy po obou březích postupně mizí a okolí řeky přechází v rovinu. V Brandstattu se vyplatí zajížďka do Eferdingu a návštěva zámku Starhemberg i tamního náměstí.
 
Sledujete Dunaj, až přijedete do Wilheringu. Tady můžete využít příležitosti, abyste navštívili opatství. Poté Vás přívoz převeze do Ottensheimu, odkud dojedete až k linecké katedrále.
 
 
Průběh trasy:
Schlögen - Aschach - Wilhering - Ottensheim - Linz
 
 
Další parametry:
 • doporučené roční období: od dubna do října
 • dílčí úseky a etapy
 • zážitky: 3 ze 6 možných hvězdiček
 • technika: 2 ze 6 možných hvězdiček
 • výjimečné zajímavosti z geologie a z říše rostlin

Výškový profil

Kontakt & servis

WGD Tourismus GmbH
Lindengasse 9
4083 Haibach ob der Donau

Telefon: +43 732 7277-800
Fax: +43 732 7277-804
E-Mail: info@donauregion.at
Web: www.danube.at
Web: www.donauradweg.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA

Výlet, túra - Podrobnosti

Detaily - kolo

 • Trekkingové kolo
 • závodní kolo

Způsobilost

 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou

Na trase

Nechat se převézt přívozem přes tuto velkou řeku je pohoupáním po vodě a těší se velké oblibě.. Při jedné plavbě se smí vézt 80 osob, pak je „člun plný“. Výletníci si vychutnají klid na řece jinak...

Informace o směru: Začátek

Klášter byl založen v roce 1146. Po požáru v roce 1733 byl kostel přestavěn na jeden z nejvýznamnějších rokokových kostelů v Rakousku.. Více než 850 let starý cisterciácký klášter ovlivňoval obec v...

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní. 

Rad-Tour
Výchozí místo: Haibach ob der Donau

Délka trvání: 2h 43m

Délka: 41.3 km

Výškové metry, nadmořská výška: 296m

Obtížnost:

Panoráma: