Herr in Sportkleidung mit Rucksack steht auf einem Felsen mitten in der Bergwelt der Pyhrn-Priel Region in Oberösterreich. Im Hintergrund schroffe Berge und ein bewölkter Himmel.

Neuvěřitelně aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, poptávka) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Static Map

Dunajská cyklostezka jižní breh: E3-S Linz-Ardagger

Zvláštní vlastnosti
možnost zajistit stravu

Informace o túře a trase

 • Výchozí místo: 4040 Linz
 • Cílové místo: 3300 Ardagger
 • Číslo turistické cesty: E3-S
Délka trvání: 3h 16m
Délka: 55,4 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 39m
Výškové metry (sestupně): 71m
Nejnižší bod: 225m
Nejvyšší bod: 264m

Obtížnost:

těžký, -á,-é

Panoráma:

výlet snů

Povrch cesty:

 • Asfalt

Výhodné roční období:

 • jaro
 • léto
 • podzim
Kulturní odpočinek ve stínu městské věže


Staré město s Hlavním náměstím, nákupní třídou Landstraße, Zámeckým muzeem, Botanickou zahradou, Hudební divadlem u parku Volksgarten, Muzeem Lentos, Muzeem budoucnosti Ars Electronica Center a zážitkovým světem na Pöstlingbergu – to vše můžete zažít a objevit během Vaší návštěvy Lince ... Pokud vše nezvládnete a je Vám zatěžko vyrazit na další etapu, nezoufejte, protože po další etapě na Vás čeká „kratochvilná kulturní zastávka“ v Ennsu. 
 
Nejdříve až Steyreggu sdílíte cestu se severní větví Dunajské cyklostezky. Poté, co přejedete na jižní břeh přes dunajskou elektrárnu Abwinden-Asten, nabízejí se dvě lákavé zajížďky. Jednak je to návštěva pozoruhodného kláštera premonstrátských řádových kanovníků St. Florian s proslulými varhany skladatele Antona Brucknera a Altdorferovým oltářem, jednak (u Enghagenu) do Enns:
Malé městečko s bohatou historií patří k nejstarším městům Rakouska a dobře jej poznáte v průběhu vedené prohlídky. Okouzlí Vás pozůstatky původního městského opevnění, 60 metrů vysoká městská věž z doby reformace i renesanční a barokní domy na náměstí. Třeba Vám vyjde čas i na krátkou návštěvu Římského muzea a zámku Ennsegg.    
 
Brzy za městem Enns se dostanete do dolnorakouského Mostviertelu, kde se se opakovaně naskýtá příležitost zastavit se v některém z pohostinství, kde podávají mošt nebo víno. Ve Wallsee ozřejmuje další Římské muzeum, kam až sahá historie této oblasti. Pohnuté dějiny, v nichž sehrál svou roli také habsburský arcivévoda Franz Salvator, který obýval zámek Wallsee (soukromé vlastnictví). Až do cíle této etapy Ardaggeru se oblast Mostviertel, kousek dál od Dunaje, představuje ze svých nejhezčích stránek.
 
Popis trasy:
Na tuto trasu vyjedete z ulice Flussgasse v Linci, nedaleko Nové radnice. Dostanete se tak hned na břeh a podél řeky si můžete vychutnat pohled na ohyb Dunaje. Do zorného pole se dostane i známá hora Pöstlingberg.
 
Dunajská cyklostezka vede kolem Steyreggu, místa, které je zajímavé především pro milovníků zámecké architektury. Přes hráz dunajské elektrárny Abwinden-Asten se dostanete na druhý břeh a pokračujete o jižní straně řeky. Dunajská cyklostezka protíná nejdříve řídké lesy a přejedete přes dva vodní toky. Za chvíli pojedete doleva a pokračujete směrem po proudu.
 
Projedete malou obcí Enghagen a pokračujete po dunajském břehu. Všichni zájemci o kultury by nyní měli zajet ještě do města Enns (Enže), které je nejstarší v celém Rakousku. Tady se totiž nacházelo Lauriacum, což byl opěrný bod legií a význačné římské město na dunajské hranici na území dnešního Rakouska. Vyplatí se i výlet do St. Floriánu. Barokní kláštera a varhany Antona Brucknera stojí zaprohlídku. Řeku Enns, která tvoří hranici mezi Dolním a Horním Rakouskem, musíte využít přívozu, abyste tento přítok Dunaje překonali. Na druhém břehu už začíná region Mostviertel a jízda pokračuje lesem podél Dunaje. Tady kvete česnek medvědí, jehož vůně se line po kraji.
 
Na trase vedoucí kolem Albingu se opět vzdálíte od Dunaje a projedete St. Pantaleon. Od této chvíle pojedete po perfektně vyznačené Dunajské stezce v oblasti Mostviertel, dále za svým cílem. Moštová stezka představuje největší souvislou oblast Moststraße pěstování moštových hrušek Evropy – moštový region Mostviertel na jih od Dunaje v Dolním Rakousku. Projíždíte kolem četných výrobců moštu, výčepů moštu a producentů zemědělských výrobků, které se tu nabízejí v přímém prodeji. Konečně se dostanete do Wallsee, kde lze opět obdivovat zámek. V dalším delším úseku se opět vzdálíte od Dunaje a pojedete dále přes oblast pěstování moštového ovoce směrem na Ardagger. Tam si nenechejte ujít návštěvu stejnojmenného kláštera, který tu stojí již 950 let a jenž byl roku 1813 přeměněn na zámek.  
 
 
Popis trasy:
Linz/Linec - Steyregg - Enns - St. Pantaleon - Wallsee - Ardagger
 
Další parametry:
 • doporučené roční období: od března do října
 • dílčí úseky a etapy
 • zážitky: 6 ze 6 možných hvězdiček
 • technika: 2 ze 6 možných hvězdiček
 • četné výhledy

Výškový profil

Kontakt & servis

WGD Tourismus GmbH
Lindengasse 9
4040 Linz

Telefon: +43 732 7277-800
Fax: +43 732 7277-804
E-Mail: info@donauregion.at
Web: www.donauradweg.at
Web: www.donauregion.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA

Na trase

Z chrámové lodi baziliky se otevírá pohled na mohutné průčelí "Brucknerových varhan "na západní galerii. V hrobce kostela je umístěn sarkofág hudebního skladatele Antona Brucknera.. Augustiniánský...

Otevřením zřejmě nejmodernějšího operního domu Evropy, který byl postaven podle plánů známého architekta Terryho Pawsona, začla v Linci 11. dubna 2013 nová éra.Tato stavba Vás nadchne vybranou...

Užijte si oslňující výhled na město Linec. Na nejvyšším bodu Pöstlingbergu trůní symbol hlavního zemského města, poutní bazilika Sedmibolestné Panny Marie.

Starobylý a úctyhodný zámek Steyregg leží nedaleko Dunaje, na úpatí Pfenningbergu.. Dnešní zámek Steyregg vyrostl z malého hradu do rozlehlého komplexu, po zničujících požárech byl několikrát...

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.vyletyrakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.vyletyrakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní. 

Rad-Tour
Výchozí místo: Linz

Délka trvání: 3h 16m

Délka: 55.4 km

Výškové metry, nadmořská výška: 39m

Obtížnost:

Panoráma: