Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto Oberösterreich Tourismus Himsl: Rodina se dv?ma dosp?lými a dv?ma d?tmi p?i sjížd?ní sjezdovek v lyža?ském regionu Dachstein West

Lanová dráha Panorama-Jet vedoucí na Zwieselalm je klí?em, kterým si z Gosau otev?ete lyža?ský region Dachstein West. Pobavení p?i zimní sportu tady má jméno: zábavné sjezdovky.

Foto Oberösterreich Tourismus Himsl: Zwei Schneeschuhwanderer unterwegs im winterlichen Nationalpark Kalkalpen.

Sportovní výzva spojená se zážitky v p?írod? – to jsou p?ísady do zimního dne s mnoha zážitky.

Foto Linz Tourismus: Sk?ítci jeskynní železnice vítají návšt?vníky hory Pöstlingberg v Linci.

?ím více se v pr?b?hu adventu blíží Vánoce, tím jsou d?ti netrp?liv?jší. Žádaný je tedy program, který zažene dlouhou chvíli a zkrátí ?ekání.

Foto Tourismusverband Steyr Hochhauser: Pohled na Váno?ní poštovní ú?ad Christkindl ve Steyru

Každé dít? píše o Vánocích Ježíškovi sv?j osobní dopis. Je tedy více než samoz?ejmé, že váno?ní Jezulátko provozuje sv?j vlastní poštovní ú?ad.

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Ve Váno?ním sv?t? m?sta Wels jezdí d?ti barevným váno?ním vlá?kem.

M?sto Wels se rozzá?í svitem váno?ních sv?tel. Váno?ní sv?t m?sta Wels již týdny p?ed radostným svátkem rozzá?í ale i o?i malých a velkých návšt?vník?.

Foto Obra Kinderland: D?ti na skákacím hradu, v pozadí velké šplhací v?že

V zábavním centru Obra Kinderland v Neukirchenu an der Vöckla se mohou d?ti po?ádn? vydovád?t, aniž by z?stal kámen na kameni.

Foto Pyhrn-Priel Erlebnisagentur: Žena na lan? mezi stromy v Lanovém parku Windischgarsten.

Houpat se v závratných výškách jako pavouk v síti. Kymácející se mosty, dechberoucí výstupy a v zorném poli zem v hloubce n?kolika metr?.

Foto Oberösterreich Tourismus Heilinger: Zasn?žená krajina zimní Šumavy u Ulrichsbergu

Vyhlídková v?ž Alpenblick/Alpská vyhlídka na Šumav? prozrazuje již svým názvem, že se jedná o prot?jšek Vltavské vyhlídky/Moldaublick.

Foto Michael Lang: D?ti na Stezce bosých nohou. Se zavázanými o?ima p?echázejí úsek z oblázk?.

Víte v?bec ješt?, jaký je to pocit, když se dotýkáte zem? bosou nohou? Stezka bosých nohou v obci St. Ulrich im Mühlkreis se na to soust?e?uje a posiluje hmat chodidel.

Foto Welios Science Center Wels: Babi?ka s vnu?kou zkoumají interaktivní zastavení ve Welios Science Centru ve Welsu.

Energie, odkud se bere, jak ji využíváme a kde ji n?kdy hodn? ztrácíme. To jsou pal?ivé otázky naší doby.

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa