Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto Stadt Linz: Pohled na linecké hlavní nám?stí s osv?tlenými stánky váno?ního trhu

Advent v Linci má tvá? barevných, zakulacených andílk?. V záplav? sv?tel se vznášejí nad t?ídou Landstraße a hlavním nám?stím, rozsévajíce p?itom p?edváno?ní náladu.

Foto Touristik Mühlviertler Kernland: Hlavní nám?stí Freistadtu s váno?ním trhem, když sn?ží.

Exponovaná poloha na obchodní stezce do ?ech p?isp?la k významnému postavení Freistadtu již v raných dobách.

Foto Österreich Werbung Burgstaller: Skupina p?átel popíjí pun? u jednoho ze stánku b?hem adventu na jeze?e Wolfgangsee, v pozadí po jeze?e plave lucerna se sv?tlem míru.

Adventní oslavy na jeze?e Wolfgangsee jsou známé pro svou autentickou p?edváno?ní atmosféru. P?sobivé osv?tlení a adventní trhy v jednotlivých obcích lemující jezero vytvá?ejí náladu, v níž se návšt?vníci cítí pohodov?.

Foto Oberösterreich Tourismus Himsl: D?ti se u?í lyžovat v lyža?ském st?edisku Feuerkogel a jedou po kouzelné koberci.

Poloha na náhorní plošin? nad jezerem Traunsee p?ispívá zna?nou m?rou k jedine?nému charakteru lyža?ské oblasti na ho?e Feuerkogel v Ebensee.

Foto Oberösterreich Tourismus Erber: Pohled na zelenající se náhorní plošinu oblasti Wurzeralm ve Spitalu am Pyhrn, obklopenou štíty hod a lesy.

Po jízd? pozemní lanovkou, skýtající nádherné výhledy, tu najednou ve výšce 1.400 metr? p?ed jedním leží: oblast Wurzeralm – lemovaná horami Stubwieswipfel, Warscheneck a Rote Wand.

Foto Pirngruber: Pohled z pta?í perspektivy na údolí lyža?ské oblasti Sternstein v Bad Leonfeldenu

Mühlviertel je regionem malých, ale fajnových lyža?ských st?edisek, v nichž se d?ti mohou vyžít a popustit uzdu své pot?eb? po?ádn? si zasportovat.

Foto Tourismusverband Bad Ischl: Pohled z hory Katrin v Bad Ischlu na zasn?ženou krajinu a okolní hory Solné komory

Katrin v Bad Ischlu se stala nejoblíben?jší horou p?íznivc? skialpinských túr. Souvisí to jednak s kouzlem zimní krajiny v Solné komo?e, jednak s horskou chatou Katrinalmhütte, která láká jako výletní cíl.

Foto Christian Fuchs Photographie: Pohled ze zimního Bad Ischlu na sluncem zalitý Siriuskogl s rozhlednou Františka Josefa.

Sirius v Bad Ischlu uvidíte již z dálky a poznáte jej podle v zim? bíle zá?ící st?echu rozhledny Františka Josefa z roku 1885.

Foto Oberösterreich Tourismus  Weissenbrunner: Pár p?i výb?ru sladkostí p?ed bohat? napln?nou vitrínou v cukrárn? „Zauner“ v Bad Ischlu.

Císa? František Josef si m?ste?ko Bad Ischl vybral za svou letní rezidenci. Po mnoho let trávil horké letní období v Solné komo?e, aby se v?noval svým zálibám, p?edevším lovu.

Foto Tourismusverband Grünau Hofstetter: Kon? P?evalského v rozlehlém výb?hu v obo?e Cumberland Wildpark v Grünau

Jelen lesní a srna, rys a medv?d jsou plachá stvo?ení. Kdo se s nimi chce setkat tvá?í v tvá?, ten nech? si nechá doporu?it návšt?vu obory Cumberland Wildpark v Grünau v údolí Almtal.

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa