Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Pohled ze strany na rameno vyhlídkové plošiny „5finders“ na ho?e Krippenstein, dole v údolí Halštatské jezero.

Co na výlet? na vyhlídkovou plošinu „5fingers“ („5 prst?“) nesmí v žádném p?ípad? chyb?t, je fotoaparát – nejlépe s funkcí panoramatického snímání a širokoúhlým objektivem: protože i když vlastn? není možné stoprocentn? zachytit tento mimo?ádný pohled, chce se o to ?lov?k alespo? pokusit.

Foto Oberösterreich Tourismus Hochhauser: Koupající se lidé v tyrkysové vod? jezera Attersee, v pozadí zakotvená plachetnice.

Svou rozlohou tém?? 47 ?tvere?ních kilometr? je jezero Attersee nejv?tším jezerem Rakousku. Jezero vykazuje velký sportovní potenciál pro všechny týmy i individualisty, kte?í jsou p?íznivci vodních radovánek.

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Pohled z lávky na jezero Wolfgangsee poseté plachetnicemi

Své návšt?vníky vítá jezero Wolfgangsee tyrkysovou mod?í a p?íjemnou teplotou vody. V?kol idylické panorama, známý hostinec „Weißes Rössl“ („Bílý koní?ek“) a do nebe se vypínající vrchol hory Schafberg.

Foto Tourismusverband Linec: Železné koule úctyhodných rozm?r? jsou dominantou výstavy Sv?t ocele voestalpine v Linci.

Hospodá?ské srdce hornorakouského hlavního m?sta Lince je z ocele. Jak tlu?e, to se dozví návšt?vníci expozice „voestalpine Sv?t ocele“.

Foto Oberösterreich Tourismus Erber: Dva cyklisté na Dunajské cyklostezce (Donauradweg) u Schlögenského meandru

Za t?i dny z Pasova do Greinu

Foto Tourismusverband Linz: Pohled p?es Dunaj na v noci osv?tlené ARS Electronica Centrum

Kdo se chce pokusit poodhalit roušku tajemství zít?ejších dn??

Foto Oberösterreich Tourismus Hochhauser: Dvojice odpo?ívá v parku Kaiserpark Bad Ischl

?lov?k a p?íroda – fascinující téma pro množství nápad?, kam na výlet.

Foto EurothermenResorts: Pohled do lázní Cabrio-Therme Tropicana v akvaparku EurothermenResort Bad Schallerbach s palmami.

Stinné palmoví, plážové bary skýtající osv?žení a již po n?kolika plaveckých tempech v teplé termální vod? p?íjemné uvoln?ní.

Foto Oberösterreich Tourismus Schwager: Pohled na zasn?žené nám?stí ve Steinbachu an der Steyr s váno?ním stromem a rozsvícenými, otev?enými okny adventního kalendá?e ve Steinbachu.

Už je to více než 300 let, co jistý muž jménem Ferdinand Sertl toužil po uzdravení, a postavil proto do jednoho stromu voskovou sošku Ježíška (n?m. Christkind/Christkindl).

Foto: Oberösterreich Tourismus Erber: Obelisk památníku A. Stiftera v Böhmerwaldu.

Nevíme, zda Adalbert Stifter v osam?lých hodinách snadno hledal slova, kterými popsal svoji domovinu.

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa