Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto: Donau Oberösterreich Weissenbrunner: Dvojice p?ších turist? na Dunajské cest? odpo?ívá na ho?e Burgstall s výhledem na údolí Dunaje.

Dunajská cesta pro dálkové p?ší turisty vede údolím Dunaje na bavorské a hornorakouské stran?.

Foto Oberösterreichische Landesmuseen: Pohled p?es Dunaj na linecký zámek se Zámeckým muzeem. S lodí v pop?edí.

Linecký zámek tr?ní na vyvýšenin? nad m?stem.

Foto: Tourismusverband Schärding: Lo? plavební spole?nosti Innschifffahrt Schaurecker na Innu u Schärdingu, v pozadí zámek Neuhaus na bavorském b?ehu.

Inn byl po staletí velmi frekventovanou vodní cestou. S?l z dol? na jihu bylo t?eba dopravit do ?ech.

Foto Oberösterreich Tourismus Litzlbauer: Dívky p?i lukost?elb? na 3D parkuru v Centru sportovní lukost?elby Breitenstein v regionu Mühlviertel.

Ten, kdo se plíží s lukem a šípy po lesích Horního Rakouska, nemusí nutn? být zapomenutým potomkem Robina Hooda.

Foto Baumkronenweg Kopfing: D?ev?né lávky, schody a v?že „Cesty v korunách strom?“ v Kopfingu vedou k vrcholk?m strom? Sauwaldu.

Co se asi d?je tam naho?e, kde si s vrcholky strom? pohrává jen vítr?

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Pohled p?es jezero Traunsee na strmý vrchol Traunsteinu.

Každý, kdo se považuje v Horním Rakousku za horolezce, má Traunstein ve své knize túr.

Foto: OÖ. Tourismus/Erber: Innská cyklostezka v Horním Rakousku

?eky, jezera, nebo výlet do d?jin – Nejlepší cyklostezky Horního Rakouska

Foto: OÖ. Tourismus: Jízda na kole v Horním Rakousku: Žena v krátkých kalhotách, ?erveném trikotu a s bílou p?ilbou sedí na kole v pop?edí, za ní muž v kostkované košili a krátkých kalhotách s ?ernou košili, pár projíždí m?stem, v pozadí je vid?t pestrá ?ada dom?

Hornorakouské kompaktní výletní túry pro cyklisty

Foto: Baumkronenweg: Stezka v korunách strom? (Baumkronenweg) v Kopfing

Sport, kultura, muzea – tipy pro volný ?as z Horního Rakouska

Foto: Oberösterreich Tourismus/Röbl: Turistika na ho?e Schafberg: Mladá žena a starší muž na tú?e na horu Schafberg. V pozadí hory a údolí Solné komory.

Program pro dobrou náladu v Salzkammergut

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa